Kurs zastita autorskih prava

Kurs Zaštita autorskih prava

Opis kursa

Kurs se bavi autorskim pravima u procesu stvaranja, distribucije i prezentacije autorskog dela i internet pravima. Zasniva se na procesima registracije i zaštite industrijskog dizajna i žiga u domaćim i međunarodnim okvirima. 

Cilj kursa

Polaznici ovog kursa upoznaju se sa sistemima i procedurama zaštite autorskog prava i srodnih prava, industrijskog dizajna i žiga u domaćem i međunarodnom okruženju. 

 • Procena vremena

  7 h 51 min.

 • Broj modula

  3

 • Broj lekcija

  9

 • Broj testova

  12

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri