Video kurs Savremena finansijska tržišta

Video kurs Savremena finansijska tržišta

Opis kursa

Video kurs Savremena finansijska tržišta drži Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, koji ima dve licence na specijalističkim kursevima – jednu u organizaciji istog fakulteta iz procene vrednosti kapitala preduzeća, a drugu u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj iz ocene opravdanosti investicionih projekata. Na kursu će biti objašnjeno šta se danas eaktivno dešava na nekoj od svetskih berzi - njujorškoj, londonskoj, frankfurtskoj, tokijskoj, gde se trguje kako finansijskim instrumentima, hartijama od vrednosti, tako i robom, derivatima pogotovo, što je nešto što danas čini promet na međunarodnim finansijskim tržištima. 

 

Cilj kursa

Cilj Video kursa Savremenih finansijskih tržišta je da kandidati razumeju glavne berzanske indekse koji su indikatori kretanja na tim berzama, kao i same tržišne cene, akcije, obveznice i druge finansijske instrumenate. Kandidati će takođe videti kako se predstavljaju i same berze, a i derivati koji danas čine značajan deo međunarodnog prometa, gde se prvenstveno misli na terminsku trgovinu - futurese, forwardse, ali isto tako i trgovinu opcijama.

              
 • Procena vremena

  34min 7sec

 •             
 • Broj modula

  2

 •             
 • Paket

  CA paket

 •           
              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri