Video kurs Savremena finansijska tržišta

Video-kurs Savremena finansijska tržišta

Opis kursa

Video-kurs Savremena finansijska tržišta drži Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, koji ima dve licence na specijalističkim kursevima – jednu u organizaciji istog fakulteta iz procene vrednosti kapitala preduzeća, a drugu u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj iz ocene opravdanosti investicionih projekata. Na kursu će biti objašnjeno šta se danas aktivno dešava na nekoj od svetskih berzi – njujorškoj, londonskoj, frankfurtskoj, tokijskoj, gde se trguje kako finansijskim instrumentima, hartijama od vrednosti, tako i robom, derivatima pogotovo, a to je nešto što danas čini promet na međunarodnim finansijskim tržištima. 

 

Cilj kursa

Cilj video-kursa Savremena finansijska tržišta jeste da kandidati razumeju glavne berzanske indekse, koji su indikatori kretanja na tim berzama, kao i same tržišne cene, akcije, obveznice i druge finansijske instrumente. Kandidati će, takođe, videti kako se predstavljaju i same berze, a i derivati, koji danas čine značajan deo međunarodnog prometa, gde se prvenstveno misli na terminsku trgovinu – futurese, forwardse, ali isto tako i na trgovinu opcijama.

              
 • Procena vremena

  34 min. 7 s

 •             
 • Broj modula

  2

 •             
 • Paket

  CA paket

 •           
              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri