Video kurs Međunaronde finansije

Video kurs Međunarodne finansije

Opis kursa

Video kurs Međunarodne finansije vodi Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Na ovom kursu se predstavlja odnos jedne zemlje sa inostranstvom.  Saznaćete kako se finansije prelamaju preko takozvanih makro računa, gde je najbitniji platni bilans i o kvalitetu međunarodnog odnosa. Isto tako, bićete upućeni u pojmove kao što su obračunski i devizni bilans, koji registruju stepen zaduženosti jedne zemlje.

Cilj kursa

Cilj video kursa Međunarodne finansije jeste da vam obezbedi uvid u funkcionisanje deviznog tržišta i sve aspekte globalizacije, koji utiču na međunarodna kretanja kapitala. 

              
 • Procena vremena

  32min

 •             
 • Broj modula

  3

 •             
 • Paket

  Gold kurs

 •           
              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri