Korporativne i poslovne finansije

Video-kurs Korporativne i poslovne finansije

Opis kursa

Video-kurs Korporativne i poslovne finansije vodi Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Korporativne i poslovne finansije predstavljaju vrlo značajnu funkciju iz ugla finansijskog menadžmenta i sve kompanije se sadržinski bave investicionom funkcijom. Na kursu se usavršava znanje o investicionoj politici i prate se koraci kako se uspešno investira i koji se finansijski instrumenti koriste. S druge strane, usvaja se znanje o finansijskoj funkciji i efikasnom upravljanju obrtnim sredstvima koja pogađaju likvidnost kompanije.

Cilj kursa

Kurs je osmišljen s ciljem da korisnici budu upućeni u uspešno poslovanje i vođenje kompanija na osnovu poznavanja korporativnih i poslovnih finansija.

              
 • Procena vremena

  11 min.

 •             
 • Broj modula

  2

 •             
 • Paket

  Silver kurs

 •           
              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri