Video kurs Investiciono bankarstvo

Video kurs Investiciono bankarstvo

Opis kursa

Video kurs Investiciono bankarstvo vodi Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Na kursu se detaljno izlaže o investicionoj strategiji, u smislu portfolio menadžmenta, sa ciljem postizanja rezultata na tržištu i pobede berzanskog indeksa i pasivne strategije. Takođe, biće predstavljena fundamentalna i tehnička analiza, sa ciljem lakšeg analiziranja različitih hartija od vrednosti. 

Cilj kursa

Cilj video kursa Investiciono bankarstvo je usvajanje investicione strategije, bitne za sve učesnike na međunarodnim finansijskim tržištima. Nakon odslušanog video kursa imaćete razvijenu strategiju za ostvarivanje natprosečne stope prinosa, pobedu berzinskog indeksa i pasivne strategije i zadovoljavanja prosečnih prinosa.

              
 • Procena vremena

  50 min

 •             
 • Broj modula

  2

 •             
 • Paket

  Gold kurs

 •           
              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri