Intermediate Business Skills

Video kurs Intermediate Business Skills

Opis kursa

Video kurs Intermediate Business Skills vodi Milica Jovanović, ekonomista i autor zaštićene metodologije Omni group business solution, namenjene oporavku i unapređenju rada preduzeća. Na kursu se uči o složenim poslovnim alatima, neophodnim za usvajanje poslovnih veština. Usavršavaju se veštine pregovaranja, predstavljanja, komunikacije i prodaje.

Cilj kursa

Usvajanjem ovih veština, bićete spremniji da se suočite sa izazovima koje svakodnevno poslovanje nosi, ali i da prepoznate moguće ishode nekih od vaših postupaka i aktivnosti. Nakon završetka kursa, bićete osnaženi za jedno novo, značajno iskustvo koje će vam pomoći da pravite izvanredne rezultate.

              
 • Procena vremena

  25 min.

 •             
 • Broj modula

  2

 •             
 • Paket

  Silver kurs

 •           
              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri