Video kurs Finansiranje kompanija

Video kurs Finansiranje kompanija

Opis kursa

Video kurs Finansiranje kompanija vodi Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Na kursu će biti predstavljeno kako se kompanije finansiraju iz sopstvenih, aktivnih i eksternih izvora, koje su prednosti i nedostaci finansiranja iz jednih, odnosno drugih izvora i značaj dividendne politike, odnosno kako kompanije raspoređuju ukupan profit koji je ostvaren tokom godine.

Cilj kursa

Cilj video kursa Finansiranje kompanija jeste da predstavi opcije koje se mogu iskoristiti kada je reč o finansijskoj funkciji, koja pogađa strukturu kapitala, s obzirom na to da se sve kompanije moraju finansirati iz aktivnih ili eksternih izvora. 

              
 • Procena vremena

  29min

 •             
 • Broj modula

  2

 •             
 • Paket

  Gold kurs

 •           
              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri