Video kurs Finansijska analiza

Video-kurs Finansijska analiza

Opis kursa

Video-kurs Finansijska analiza drži Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, koji poseduje licence ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala. 

Kurs obrađuje vrlo bitnu celinu iz ugla kompanije i potencijalnih investitora, poverilaca i kreditora, koji treba da ocene u kojoj meri je kompanija finansijski stabilna i ima finansijske performanse na kratak i na dug rok. 

Cilj kursa

Na kursu Finansijske analize Zoran će kandidatima preneti svoje znanje, koje je stekao na puno konsalting projekata koji su uglavnom u vezi sa elaboratima, ocenama opravdanosti, procenama vrednosti kapitala i slično. Na njemu će se oceniti parametri poslovanja kompanije na osnovu finansijskih izveštaja bilansa stanja, bilansa uspeha, i to metodom racio brojeva. Kurs će pokazati da li je kompanija likvidna, da li je solventna i kakva je njena profitabilnost, što su osnovne karakteristike koje su od značaja za sve potencijalne ulagače i širu javnost koja je zainteresovana za poslovanje ove kompanije.

              
 • Procena vremena

  20 min. 21 s

 •             
 • Broj modula

  2

 •             
 • Paket

  CA paket

 •           

          

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri