Video kurs Centralno bankarstvo

Video kurs Centralno bankarstvo

Opis kursa

Video kurs Centralno bakarstvo vodi Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Na kursu ćete saznati o monetarnoj politici, koju vode centralne banke kao vrhovne monetarne institucije, i bićete upućeni u to kako one vode monetarnu politiku. Kurs je osmišljen tako da predstavlja osnovne razlike između glavnih centralnih banaka i kako fukcionišu referentne kamatne stope, zatim stope obavezne rezerve, operacije na otvorenom tržištu, kupovine i prodaje hartija od vrednosti.

Cilj kursa

Nakon odslušanog video kursa Centralno bankarstvo imaćete uvid u strategije koje koriste međunarodne banke.

              
 • Procena vremena

  25 min.

 •             
 • Broj modula

  2

 •             
 • Paket

  Gold kurs

 •           
              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri