Video kurs Bilans stanja

Video kurs Bilans stanja

Opis kursa

Video kurs Bilans stanja vodi Nemanja Antić i uvodi vas u priču o finansijskim izveštajima jedan i dva, o podeli bilans stanja, načinu na koji se oni prikazuju. Na početku kursa se definišu osnovni pojmovi - obrtna imovina, obavaze, kapital. Detaljnije ćete naučiti o sadržaju bilans stanja, poziciji aktive i pasive, konceptu razgraničenja sredstava, konceptu nematerijalnih ulaganja, o pasivi i šta se u njoj nalazi, dugoročnim kreditima, rezervisanjima itd. 

Cilj kursa

Cilj ovog video kursa je da vas detaljno uvede u priču o bilans stanjima kako biste mogli uspešno da vodite kompaniju. Ovaj video kurs interedsantan je svim menadžerima, vlasnicima, insajderima, autsajderima od firme, statističkim organima, rejting agencijama i svima onima koji vrše bilo kakvu finansijsku ili poslovnu analizu kompanije. 

              
 • Procena vremena

  28min

 •             
 • Broj modula

  4

 •             
 • Paket

  Silver kurs

 •           
              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri