Advvanced Business Skills

Video kurs Advanced Business Skills

Opis kursa 

Kurs vodi Milica Jovanović, ekonomista i autor zaštićene metodologije omni group business solution, namenjene oporavku i unapređenju rada preduzeća. Na kursu se unapređuju alati za poslovne veštine sa ciljem da se svakodnevno primenju u radu.  Takođe, na kursu se upoznaje i sa međunarodnim standradima poslovanja u Egiptu, Americi, Rusiji, Argentini i zemljama širom sveta. 

Cilj kursa

Upoznavanje sa poslovnim veštinama neophodnim za uspešno poslovanje i usvojanje tehnike govorništva i sticanje neophodne rutine prezentovanja i izlaganja pred većim skupom ljudi.

              
 • Procena vremena

  1h 12min

 •             
 • Broj modula

  2

 •             
 • Paket

  Silver kurs

 •           
              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve