Otvorena i zatvorena pitanja

SVE VRSTE TESTOVA

Znanje korisnika proverava se kroz testove napredovanja, testove za kompletiranje kursa, kao i kroz testove van kursa koji sadrže otvorena i zatvorena pitanja. Testovi se mogu bodovati po pitanju, a može se proceniti uspeh koji je ostvaren na njima, kao i vreme utrošeno na njih.

PRAĆENJE LIČNOG NAPRETKA

Putem testova zaposleni dobijaju zvanične potvrde o svom napredovanju i uspehu. Na taj način u svakom trenutku moguće je pratiti koliko efikasno usvajaju nova znanja predviđena kursom, čime stiču i potvrdu o završenim kursevima.

Uspeh
Progres radnika

POUZDANA PROVERA

I kompanije mogu pratiti progres zaposlenih kroz ove testove i tako saznati koliko često su oni rađeni i kada, što im pruža sveobuhvatnu sliku o pohađanju kurseva na CA.