MNOGO VIŠE OD UČENJA NA DALJINU

LMS (Learning Management System) platforma zapravo je softver koji se koristi za kreiranje, administraciju i praćenje treninga i obuka. Najjednostavnije rečeno, LMS omogućava vašoj kompaniji da kreira nove ili ponudi postojeće kurseve zaposlenima, kao i da prati stepen njihovog pohađanja i uspešnosti. Ali ona je mnogo više od toga.

ZA ŠTA SE KORISTI LMS PLATFORMA?

Sticanje nekih od najpriznatijih svetskih sertifikata iz advertajzinga, marketinga, ekonomije, menadžmenta, administracije i digitalnog poslovanja donosi zaposlenima najaktuelnija znanja iz biznisa, a kompanijama kvalitetan kadar koji omogućava veći profit i bolju poziciju na tržištu.

– Treninzi i obuke zaposlenih: Kompanija obučava zaposlene za potrebe svog poslovanja.

– Onboarding: Obuka novozaposlenih – podrška novim kolegama tokom perioda prilagođavanja kroz upoznavanje sa kulturom kompanije i osnovnim zahtevima posla i pozicije.

– Obuka usklađivanja sa propisima: Obučavanje zaposlenih za usklađivanje postupanja u skladu sa važećim zakonima i propisima.

– Spoljašnja obuka: Kompanija obučava klijente kako da koriste njene usluge i proizvode, kao i partnere i distributere u cilju povećanja efikasnosti.

– Istraživanje stavova zaposlenih: LMS platforma omogućava brz i precizan uvid u stavove zaposlenih, zbog čega je mnoge kompanije koriste u ovu svrhu.

– Praćenje napretka zaposlenih: Praćenje uspešnosti u obuci i završavanju kurseva zaposlenih.

Benefiti LMS-aPored ovih najčešćih oblika korišćenja, mnoge kompanije LMS platformu koriste i u druge svrhe kao što su: izgradnja kompanijskog interneta, brendiranje, promocija i marketing, povećanje profita, kao alat za razvijanje i realizaciju poslovnih ideja…

KO SVE KORISTI LMS PLATFORMU?

Najjednostavnije rečeno, LMS platformu koriste sve organizacije koje imaju potrebu za pružanjem treninga i obuka. Sa ovakvom platformom ovaj zadatak postaje neuporedivo lakši i efektniji.

– Mala i srednja preduzeća koriste LMS platformu da uštede vreme koje zaposleni troše na obuke i treninge. Zahtevan zadatak kao što je pronalaženje kurseva LMS platforma čini jednostavnijim i bržim, pa zaposleni mogu da se posvete drugim stvarima bitnim za kompaniju.

Velike kompanije koriste LMS platformu za organizovanje velikih treninga koji podrazumevaju učešće velikog broja ljudi iz različitih grupa. Ovo podrazumeva treniranje zaposlenih kako bi bili sposobni da odgovore na specifične zahteve posla i kompanije. Takođe, LMS platforma se koristi i za obučavanje partnera, distrubutera i kupaca.

Organizacije koje prodaju specifične proizvode, kakve su, recimo, softverske i medicinske kompanije, koriste LMS platformu za obučavanje svojih klijenata za pravilno rukovanje proizvodom. Zahvaljujući ovome, dolazi do smanjenog odliva kupaca i veće lojalnosti i povezanosti kupaca sa kompanijom.

Dakle, postoje dve vrste korisnika LMS-a:

1. Administratori, koji su zaduženi za održavanje LMS-a kroz obavljanje različitih zadataka kao što su kreiranje kurseva i planova učenja, dodeljivanje kurseva i planova određenoj grupi polaznika i praćenje njhovog napretka u učenju.

2. Polaznici, koji na LMS-u imaju na raspolaganju niz funkcionalnosti kao što su pohađanje i pregled dodeljenih kurseva, praćenje svog napretka, individualnu obuka ili obuka u skladu sa svojom pozicijom u kompaniji. Dakle, za njih je zapravo i kreiran ovaj program obuke.


KOJI SU BENEFITI LMS PLATFORME?

LMS platforma je od izuzetnog značaja za kompanije i organizacije koje imaju potrebu za obukom i treningom zaposlenih. Unapređenjem kvaliteta radne snage i drugim funkcionalnostima koje pruža, LMS platforma donosi višestruke prednosti u poslovanju, organizaciji i efikasnosti kompanije.


 1. 1. Ušteda vremena

Za razliku od tradicionalnih načina obuke, LMS platforma omogućava apsolutnu optimizaciju treninga.

Prilikom offline obuke, zaposleni moraju da uzmu slobodan dan, što znači da kompanija ne radi punim kapacitetom. Sa druge strane, sa LMS platformom korisnici mogu da pohađaju i završavaju kurseve kad god žele, sa bilo kog mesta. Bez obzira na to da li to rade na putu za posao, tokom pauze ili kada se vraćaju kući, dolazi do velike uštede u vremenu i efikasnosti za kompaniju.


 1. 2. Smanjenje troškova

Tradicionalne obuke ne samo da zahtevaju vreme već i značajna finansijska ulaganja. Kompanija mora da obezbedi instruktore, dane za održavanje obuke, putne troškove, materijale za učenje, iznajmljivanje lokacije za trening i još mnogo toga. Korišćenje LMS platforme značajno smanjuje ove troškove.

Kako je trening putem LMS platforme online, nema troškova lokacije, instruktora i materijala, a zaposleni mogu da završe obuku sa bilo kog mesta.


 1. 3. Povećanje profita

Uz smanjene operativne troškove u materijalu, vremenu i ljudskim resursima, dolazi i do povećanja profita. Kompanije koje omogućavaju kvalitetnu obuku svojih zaposlenih ostvaruju veću maržu od 24% i imaju angažovanije radnike, zbog čega su uspešnije od kompanija koje takve radnike nemaju za čitavih 202%.


 1. 4. Lako dodavanje novog sadržaja

U skladu sa potrebama, moguće je jednostavno i brzo postavljati novi sadržaj i materijale na LMS platformu. Ako je ona dobro kreirana, dodavanje tekstova i multimedije zaista je lako i ne zahteva nikakvo tehničko predznanje.


 1. 5. User-friendly platforma

LMS platforma pruža nebrojene funkcionalnosti i mogućnosti personalizacije, što je čini odličnim alatom za rast i napredak kompanije. Istovremeno, ona je veoma laka za korišćenje. Odlikuje je funkcionalan i pregledan dizajn, brza tehnička podrška, lako dodavanje novih kurseva, automatska i jednostavna dodela kurseva velikom broju korisnika, precizno praćenje napretka zaposlenih.

Learning Management System


 1. 6. Centralizovan i efikasan sistem internog učenja

Zahvaljujući LMS platformi, kompanije dobijaju centralizovan sistem obuke zaposlenih koji odlikuje velika efikasnost u dodeli, pohađanju i završavanju kurseva. Svi sadržaji kurseva, materijali, podaci, trening materijali na jednom su mestu. Zaposleni na jednostavan način pristupaju kursevima, a kompanija omogućava efikasan i konzistentan trening na svim nivoima svoje organizacije.


 1. 7. Veća efikasnost zaposlenih

Pohađanje dobro osmišljenih i kvalitetnih kurseva prilagođenih potrebama kompanije dovodi do povećanja kompetencija, znanja i veština zaposlenih, zbog čega oni postaju efikasniji u obavljanju posla. Jednostavnost u pohađanju kurseva, koju garantuje LMS platforma, istovremeno omogućava da obavljanje obuke protekne bez remećenja radnih zadataka zaposlenih.


 1. 8. Brža i lakša transformacija timova i kompanija

Personalizacija i odabir kurseva, kao i kreiranje novih treninga i obuka, omogućavaju kompanijama koje koriste LMS platformu da se brzo i lako transformišu i prilagode novim uslovima i potrebama tržišta. Zahvaljuću kvalitetnoj obuci, zaposleni stiču nove veštine, što omogućava njihovu „prekvalifikaciju” i dovodi do efikasnijeg raspoređevinja i upravljanja ljudskim resursima.


 1. 9. Povećano zadovoljstvo zaposlenih

U današnjem poslovnom svetu, zaposlenima je, pored zarade, bitna i mogućnost usavršavanja i napredovanja. Čak 68% radnika kaže da su treninzi jedna od najvažnijh stvari u kompaniji. Kada kompanija omogućava zaposlenima da se usavršavaju, stiču nove veštine i znanja koja će moći da koriste čitavog života, dobija zadovoljne radnike, koji postaju i njeni ambasadori. A zadovoljni radnici znače veći profit i bolju efikasnost kompanije. Zato se ulaganje u interni sistem obuke višestruko isplati.


 1. 10. Različiti metodi učenja i treninga

Sa LMS platformom na raspolaganju vam je veliki broj različitih pristupa treningu i kursevima, stoga možete odabrati one koji najviše odgovaraju potrebama vaše kompanije i samom predmetu obuke. Izaberite različite formate: audio i video medije, zadatke, online kvizove, konsultacije, live prenose.


 1. 11. Izveštaji

Jedna od najvećih koristi LMS platforme jesu jedinstveni podaci koje vam ona pruža. Na raspolaganju su vam: podaci o završenim kursevima, tempo obuke, stepen uspešnosti, istorija kurseva svakog zaposlenog, način interakcije sa platformom. Na osnovu ovih podataka uvek ste u toku sa napretkom zaposlenih i možete oceniti koliko je vaš sistem obuke efikasan. Izveštaje je moguće dobiti u svakom trenutku na zahtev ili automatski za određeni period.


 1. 12. Automatizacija

Jedna od najtežih stvari za sprovođenje obuke među zaposelnima jeste njena organizacija: od obaveštenja o kursevima do praćenja rezultata, zaista ima mnogo stvari o kojima treba voditi računa. Sa LMS platformom svi ovi dosadni zadaci postaju automatizovani. Odgovarajući kursevi se automatski dodeljuju novim korisnicima, a obaveštenja, ispiti, izveštaji o pohađanji i sertifikati takođe su automatizovani.


 1. 13. Dostupnost 24/7

Prednost LMS platforme je i što dozvoljava korisinicima da joj pristupe u bilo koje vreme svakog dana u nedelji. Za razliku od klasičnih vidova obuke, koji su vremenski ograničeni, LMS platforma omogućava korisnicima potpunu fleksibilnost u pohađanju obuke, kao i višestruko preslušavaje predavanja.


 1. 14. Brendiranost

Dizajn LMS-a može da se prilagođava korporativnim bojama i logotipu kompanije. Na taj način organizacija dobija sopstvenu internu školu za obuku zaposlenih, klijenata i partnera čime povećava osećaj lojalnosti, osnažuje svoje vizuelno prisustvo i širi svest o svom brendu.


 1. 15. Sertifikati

LMS omogućava polaznicima sticanje znanja i polaganje za različite sertifikate. Kursevi na platformi mogu se u potpunosti prilagoditi potrebama kompanije ili individualnog zaposlenog i biti usmereni ka edukaciji radi dobijanja konkretnih sertifikata.


 1. 16. Praćenje kompanijskog rasta

LMS platforma pruža izuzetnu fleksibilnost u smislu da se prilagođava veličini i potrebama kompanije. U skladu sa rastom, povećanjem broja zaposlenih, proširivanjem delatnosti i osvajanjem novih tržišta, širi se i razvija i platforma jednostavnim dodavanjem novih funkcionalnosti putem apdejta. Na taj način kompanije ne troše novac na nove obuke, već vrlo lako postojeću platformu prilagođavaju svojim novim potrebama.

TOP PREDNOSTI DOBROG LMS-A

Postoje različite vrste LMS-a koje organizacije koriste u različite svrhe. U skladu sa tim, svaka LMS platforma dolazi sa posebnim setom karakteristika i funkcionalnosti. Određene funkcionalnosti smatraju se standardnim, dok pojedine spadaju u domen personalizacije i prilagođavanja LMS platforme specifičnim potrebama. Ovo su neke od najpopularnijih funkcionalnosti koje ćete naći u boljim LMS platformama:


 1. 1. Veštačka inteligencija

U osnovi LMS platforme nalazi se veštačka inteligencija (AI) koja korisnicima omogućava personalizovan doživljaj učenja. U odnosu na preferencije korisnika AI predlaže kurseve povezane sa onima koje je polaznik ranije pohađao, kurseve koji bi mu mogli biti zanimljivi ili od koristi kao i formate u kojima korisnik najradije i najefikasnije uči.


 1. 2. Upravljanje kursevima

Većina platformi za učenje na daljinu omogućava da se na već postojeće kurseve dodaju i kreiraju potpuno novi . Kako e-učenje poseduje set standardnih fajlova, ti kursevi bi trebalo da rade na svakoj LMS platformi koja poštuje te standarde. Ukoliko dodatni kurs zahteva raznovrsne sadžraje kao što su dokumenti, video i audio formati, oni se mogu jednostavno ubaciti u LMS platformu i organizovati po redosledu koji kurs zahteva.

Ova platforma takođe omogućava kreiranje testova, ispita i istraživanja kako bi kompanije bile u toku sa napretkom korisnika i kako bi dobile povratnu informaciju o efikasnosti ovog vida treninga. Na primer, kompanija može kreirati kurs koji se sastoji iz PowerPoint prezentacije, instrukcionalnog video-klipa, ispita sa više odgovora ili opcijom za tačno/netačno i sve to obogatiti opisima, slikama i drugim detaljima, a potom objaviti kurs na LMS platformi.


 1. 3. Automatizacija administratorskih zadataka

Kada je kurs objavljen, kompanija odlučuje koji će ga korisnici pohađati, a pomoću LMS-a administratori lako dodeljuju kurseve sa platforme, grupišu ih ili deaktiviraju. Najjednostavniji način je da se zaposlenima pošalje obaveštenje putem mejla. Ono što je važno istaći jeste da LMS platforma omogućava trening hiljada zaposlenih sa personalizacijama u postavkama kursa, i sve to automatski. Učesnici dobijaju obaveštenje o kursu, vremenskom okviru za završavanje, kao i o nagradi i svrsi treninga.


 1. 4. Mikroučenje

Jedan od najefikasnijih trendova u današnjem obrazovanju jeste bite-sized learning ili učenje malih, zaokruženih i lako dostupnih jedinica sadržaja. Ovakav način učenja pokazao se najefikasniji kada su u pitanju generacije koje odrastaju u digitalnom dobu.

On povećava aktivnost učenika, u skladu je sa načinom na koji danas učimo i usvajamo informacije, zbog čega se tako recipiran materijal lakše pamti, brže dospeva u dugoročnu memoriju i samim tim dovodi do boljih rezultata učenja i istovremeno podstiče takozvano učenje „po potrebi”.


 1. 5. Izveštaji

Kako bi kompanija dobila jasne i kompletne uvide u napredak svojih korisnika, način njihove interakcije sa platformom i tipom učenja koji im najviše odgovara, LMS platforma donosi čitav niz alata za formiranje izveštaja o korišćenju. Na taj način kompanija je uvek u toku sa progresom i performansama svojih zaposlenih. Najmodernije LMS platforme pružaju opcije za automatsko prikupljanje izveštaja za zahtevani period.


 1. 6. Socijalno učenje

LMS se odlikuje bogatom podrškom i za neformalnu obuku. Reč je o jednom od najefikasnijih vidova obuke u savremenom poslovnom okruženju koji podrazumeva razvijanje tzv. mekanih veština neophodnih za rad u kompaniji kao što su timski rad, kreativan pristup, sposobnost rešavanja problema i kritičko mišljenje. Ovakvo učenje na LMS-u realizuje se kroz brojne opcije koje podstiču saradnju i diskusiju između polaznika, mentorstvo kolega, deljenje i sakupljanje informacija o kursevima.

CA PLATFORMA SADRŽI SVE NABROJANE KARAKTERISTIKE

Najkraće rečeno: najbolja LMS platforma jeste ona koja zadovoljava sve vaše poslovne potrebe. Kako biste bili sigurni da dobijate najkvalitetnije, veoma je važno da kompanija koja vam obezbeđuje LMS platformu pruža adekvatnu podršku i zna kako da platformu prilagodi vašim specifičnim potrebama.

Benefiti LMS-a

Proverite koje funkcionalnosti i prednosti donosi CA platforma i saznajte na koje sve načine može pomoći vašem biznisu ili potrebama vaše organizacije.

PLATFORMA KOJA ZAISTA PRAVI RAZLIKU U VAŠEM POSLOVANJU

CA platforma predstavlja vaš interni sistem obuke koji donosi znatne uštede u troškovima i vremenu i isporučuje odlične treninge i kurseve, koji će zaista imati pozitivan uticaj na poslovanje vaše kompanije.

Proverite zašto smo prvi izbor najuspešnijih kompanija i organizacija kod nas i u regionu.


Poručite svoju CA platformu, izdvojte se od konkurencije, napredujte sa svojim zaposlenima i zauzmite vodeću poziciju na tržištu »