UNAPREĐENJE POSLOVANJA

Obogatite svoju CA platformu dodatnim Silver kursevima

CompanyAcademy paket možete obogatiti i nekim od dodatnih Silver kurseva, koji takođe pokrivaju svih 12 kategorija u koje su svrstani i kursevi koji spadaju u CompanyAcademy paket.

Afirmativne aktivnosti u zapošljavanju, Psihologija investitora, Katastar nepokretnosti, CoachingDigitalni prototipovi, Advertising Campaign, Organisation and Optimisation, Online Payment Methods, Information System Security, Cambridge English: First (FCU), Investiciono bankarstvoMySQL programiranje i administracijaTV Commercial and Production samo su neki od kurseva koji pokrivaju ove oblasti.

Naručite Silver kurseve

Dajte svojim zaposlenima novi doživljaj usavršavanja.