Kurs Storyboarding

Silver kursevi

Kurs Storyboarding

Više

Kurs PPC

Silver kursevi

Kurs PPC

Više

Kurs Media Planning

Silver kursevi

Kurs Media Planning

Više

Kurs Media Buying

Silver kursevi

Kurs Media Buying

Više

Kurs Forex

Silver kursevi

Kurs Forex

Više

Kurs Biznis Osnove

Silver kursevi

Kurs Biznis osnove

Više

Kurs Coaching

Silver kursevi

Kurs Coaching

Više

Kurs Analiza posla

Silver kursevi

Kurs Analiza posla

Više
UNAPREĐENJE POSLOVANJA

Obogatite svoju CA platformu dodatnim Silver kursevima

CompanyAcademy paket možete obogatiti i nekim od dodatnih Silver kurseva, koji takođe pokrivaju svih 12 kategorija u koje su svrstani i kursevi koji spadaju u CompanyAcademy paket.

Afirmativne aktivnosti u zapošljavanju, Psihologija investitora, Katastar nepokretnosti, CoachingDigitalni prototipovi, Advertising Campaign, Organisation and Optimisation, Online Payment Methods, Information System Security, Cambridge English: First (FCU), Investiciono bankarstvoMySQL programiranje i administracijaTV Commercial and Production samo su neki od kurseva koji pokrivaju ove oblasti.

Naručite Silver kurseve

Dajte svojim zaposlenima novi doživljaj usavršavanja.