Prestižni sertifikati

Sertifikati za zaposlene i kompanije

Na CA i zaposleni u kompanije mogu poneti brojne priznate sertifikate.

  • CA sertifikat
  • CA  Specialist sertifikat
  • CA Professional sertifikat
  • CA Expert sertifikat
  • CA Company sertifikat
  • Internacionalni IT i  biznis sertifikati

Sertifikati koji pokrivaju različite oblasti poslovanja

Sertifikati za zaposlene

CA sertifikat

Svi zaposleni na CompanyAcademy dobijaju sertifikat za svaki pojedinačni kurs koji kompletiraju na CA koji nosi naziv tog kursa.

Pogledajte sve kurseve za koje možete da steknete CA sertifikat.

CA Specialist sertifikat

Ukoliko zaposleni savlada 30% kurseva iz određene oblasti dobija CA Specialist sertifikat koji pokazuje njegovo osnovno poznavanje pojmova, definicija i načine funkcionisanja u datoj oblasti.

CA sertifikat Specialist
Sertifikat

CA Professional sertifikat

Ako zaposleni pređe više kurseva, tačnije 60% kurseva iz određene oblasti, automatski stiče prestižni CA Professional sertifikat.

Ovaj sertifikat će pokazati sveobuhvatnije poznavanje zaposlenog iz određene oblasti i omogućiti mu da se odlično snađe u tom okruženju i stekne naprednija znanja i veštine.

CA Expert sertifikat

Zaposleni koji uspešno kompletira 90% kurseva iz određene oblasti na CompanyAcademy, stiče vredan CA Expert sertifikat kao potvrdu svoje ekspertize iz tog domena.

To će biti njegov najbolji dokaz napretka i stručnosti.

Expert sertifikat
Kompanijski sertifikat

CA Company sertifikat

Kompanije čijih 51% zaposlenih kompletiraju preko 30% kurseva iz određene oblasti sa CA platforme dobijaju povlašćeni status Certifed Company i stiču CA Company sertifikat, visoko svedočanstvo o sjajnim uslovima za rad koji se ogledaju u posvećenosti da usavršavaju svoje zaposlene.

Kompanije sa ovim statusom lakše dolaze do kvalitetnih i lojalnih radnika i postaju deo uglednog društva koje čine neke od najuspešnijih domaćih i regionalnih kompanija.

Internacionalni IT i biznis sertifikati

Zaposleni koji se usavršavaju putem CA kurseva mogu dobiti i internacionalne sertifikate iz IT-ja, biznisa, internet marketinga, koje direktno dodeljuju najuspešnije svetske kompanije i obrazovne institucije kakve su Cambridge, Google, Adobe i Zend u zvanično ovlašćenim ispitnim centrima.

Sertifikat