Statistika

STATISTIKA KORIŠĆENJA

Platforma nudi precizan uvid u statistiku korišćenja sistema i sadržaja. Pored podataka o uspehu i osvojenim bodovima na testovima i zadacima, zaposleni imaju i uvid u vreme provedeno na sistemu, broju logovanja, poruka, prisustvu na predavanjima, webinarima, čet sesijama…

PRAĆENJE NAPRETKA ZAPOSLENOG

Ovakva vrsta provere omogućava zaposlenima da vide do kog nivoa usavršavanja su stigli, koliko im je još potrebno da bi kompletirali kurseve, kao i kakav je presek njihove uspešnosti u datom trenutku.

Lični napredak
Rast i progres

PRAĆENJE NAPRETKA KOMPANIJE

Pomak zaposlenih mogu proveriti i kompanije kroz praćenje izveštaja na platformi. Na ovaj način firme mogu saznati ko su zaposleni koji se najviše zalažu i trude, ko je postigao najbolji rezultat, a zahvaljujući ovoj statistici, kompanije mogu adekvatno nagraditi svoje radnike.