Kurs Platni promet

Kurs Platni promet

Opis kursa

Kurs Platni promet se sastoji iz pet nastavnih jedinica u kojima se obrazlažu osnovni pojmovi u vezi sa platnim prometom, vrstama platnog prometa prema kriterijumu mesta, vrstama i načinu plaćanja. Obrađeni su i nosioci i poslovi u platnom prometu, dok je u četvrtoj nastavnoj jedinici akcenat na instrumentima platnog prometa. Poslednja nastavna jedinica bavi se transakcijama plaćanja i obračunskim plaćanjem.

Cilj kursa

Cilj kursa Platni promet jeste da korisnika upozna sa osnovnim pojmovima u platnom prometu, vrstama platnog prometa, instrumentima, nociocima, poslovima platnog prometa, kao i s pojmovima transakcija plaćanja i obračunsko plaćanje.

 • Procena vremena

  7 h 39 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Veštine uspešne prodaje

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri