Najbolji eksperti kao kreatori kurseva

Kvalitetan i bogat sadržaj
po poslednjim standardima

Sve kurseve koje nudi CompanyAcademy stvorili su najbolji stručnjaci iz Srbije
koji se bave IT-jem, HR-om, biznisom, jezicima, produkcijom i ostalim oblastima koje su njima pokrivene.

Podeljeni po modelima, u kursevima su sve lekcije temeljno predstavljene i obrazložene, prilagođene i početnicima i seniorima.
Svi stručni pojmovi koji se u kursevima pominju su detaljno definisani, sa navedenom literaturom. Na CompanyAcademy kursevi nisu staromodni, već prate poslednje svetske trendove, pa ne morate da razmišljate o tome da li će vaši zaposleni ovde naići na zastarele definicije i bespotrebne teorijske navode.CA online i video-kursevi na srpskom jeziku

Materijal prilagođen našem tržištu

Istraživanja pokazuju da je učenje na maternjem jeziku efikasnije, potpunije i kvalitetnije nego učenje na nekom drugom jeziku, bez obzira na to koliko taj jezik dobro govorite.

Online platforma za usavršavanje zaposlenih na CompanyAcademy prilagođena je potrebama svake kompanije. Ona prati standarde najboljih svetskih platformi za učenje na daljinu, ali je njena najveća prednost u tome što donosi originalne kurseve na srpskom jeziku koji su usklađeni sa trenutnom poslovnom situacijom u zemlji. Dakle, CA kursevi su autorski kursevi koji nisu samo prevedeni na srpski jezik, već su osmišljeni tako da odgovore na potrebe tržišta, a zahvaljujući njima zaposleni su sigurni da je znanje koje usvajaju aktuelno i odmah upotrebljivo na njihovom poslu.

Koje su prednosti učenja na maternjem jeziku?

Iako danas u većini internih obuka u kompanijama prednjače one na engleskom, sve više kompanija se odlučuje za usavršavanje na maternjem jeziku. Evo zašto učenje na maternjem jeziku daje najbolje rezultate.

Strelica Lakše se usvajaju znanja

Strelica Ne gubi se vreme na razumevanje drugog jezika

 Vreme za shvatanje stranog jezika se koristi za sticanje novih znanja i veština

Strelica Postižu se bolji rezultati na testovima

Strelica Iste kulturološke vrednosti jačaju vezu između poslodavca i zaposlenog

Od osnovnih do naprednih kurseva

U okviru CompanyAcademy dobijate CA platformu sa preko 400 kurseva, koji su prema složenosti podeljeni u 3 kategorije: CA paket, Silver i Gold kursevi.

CA paket

Silver kursevi

Gold kursevi

Kursevi koji pokrivaju vašu oblast poslovanja

Bez obzira kojim se poslom bavite, bilo da je to IT, edukacija, administracija, ekonomija, biznis, zdravstvo, umetnost ili nešto drugo, vaši zaposleni će uz ove kurseve moći da napreduju na različitim aspektima. A uz njih, napredovaćete i vi.

Top veštine današnjice

Kompanija Udemy izdvojila je najbolje informacione i takozvane soft veštine današnjice. Kursevi CompanyAcademy specijalno su pravljeni prateći moderne svetske trendove, pa je tako veliki broj ovih top veština našao mesto i među kursevima CompanyAcademy.

PHP

79% vebsajtova je napravljeno u PHP-u u 2019.

Emocionalna inteligencija

Igra ogromnu ulogu na poboljšanje na poslu.

Komunikacione veštine

Jedna od osam veština koja odlikuje dobrog menadžera je upravo izvrsna komunikacija.

JavaScript

Funkcionalno programiranje se koristi u kreiranju najvećih aplikacija današnjice.