Životni ciklus organizacije

Kurs Životni ciklus organizacije

Opis kursa

Kurs će vam pojasniti svaku fazu životnog ciklusa organizacije i to sa stanovništva različitih teorija. Tokom predavanja biće vam predstavljena osnovna obeležja svake faze ciklusa. Upoznaćete se sa karakterističnim problemima i tehnikama za njihovo rešavanje. Predavači sa višegodišnjim iskustvom će vam preporučiti stilove rukovođenja menadžmenta.

Gradivo kursa će vam predstaviti i organizacione promene, odnosno organizacioni razvoj, organizacionu transformaciju, reinženjering, reorganizaciju i proces smanjivanja preduzeća.

Cilj kursa

Polaznici ovog kursa imaćete priliku da se upoznaju sa svakom fazom u životnom ciklusu organizacije. Osim toga, tokom kursa ćete saznati kako da pravilno reagujete u svakoj od faza i na taj način doprinesete efikasnijem poslovanju kompanije. Kurs Životni ciklus organizacije će vam omogućiti i da savladate metode koje se primenjuju za sprečavanje otpore koji prate uvedene promene.

 • Procena vremena

  8h 4min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve