Kurs zaštita, analiza, optimizacija i održavanje Linux sistema

Kurs Zaštita, analiza, optimizacija i održavanje Linux sistema

Opis kursa

Kurs predstavlja znanja i veštine potrebne za nadzor, optimizaciju, održavanje i zaštitu Linux serverskog operativnog sistema i njegove infrastrukture. Suština kursa je prikaz najvažnijih aspekata monitoringa i zaštite Linuxa kao serverskog operativnog sistema, pretežno kroz rad u komandno-linijskom okruženju. 


Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa: 

Za praćanje kursa potrebno je srednje do napredno poznavanje rada operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Poželjno je da polaznik ima napredna znanja rada u Linux okruženju (prvenstveno Shell), kao i dobro poznavanje funkcionisanja računarskih mreža. 

Cilj kursa

Cilj ovog krusa je da korisniku detaljno predstavi sve smernice za potrebe zaštite, analize, optimizacije i održavanja Linuxa kao serverskog operativnog sistema. Nakon uspešnog savladavanja ovog kursa, polaznici će razumeti osnovne koncepte bezbednosti Linux serverskih operativnih sistema, biće upoznati sa velikim brojem komandi kojima se firewall na Linux serveru konfiguriše i prilagođava. Kroz praktične primere, polaznici će steći potrebna znanja koja će im omogućiti da optimizuju rad Linux servera. Takođe, steći će i neophodne veštine iz oblasti održavanja serverskih i mrežnih servisa, kao i primene backup strategija. Polaznicima će biti predstavljena specifična rešenja iz različitog spektra alata, kojima je moguće izvršiti detaljnu analizu trenutnog stanja serverskih servisa i na osnovu toga preduzeti adekvatne bezbednosne i korekcione tehnike. 

 • Procena vremena

  21h 37min

 • Broj modula

  3

 • Broj lekcija

  10

 • Broj testova

  13

 • Kategorija

  Administracija mreža

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri