Kurs Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid

Kurs Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid

Opis kursa

Kao što sam naziv najavljuje, tokom ovog kursa polaznici će saznati kako funkcionišu zasnivanje, ugovaranje i raskid radnog odnosa sa zaposlenim. Detaljno je predstavljeno kretanje zaposlenog od procesa selekcija do zasnivanja radnog odnosa, odnosno kako izgleda period probnog rada. Pored toga, u kursu su opisane tehnike za procenu toga da li je potencijalni zaposleni pokazao zadovoljavajuće rezultate tokom probnog rada. 

Predstavljeno je šta treba da sadrže najvažniji ugovori koji regulišu ovaj proces i kako izgleda ova regulativa u različitim zemljama. Naime, zakonska regulativa se razlikuje od zemlje do zemlje, zbog čega se ovaj kurs osvrće na pojedine elemente specifične za određene zemlje. Konačno, raskid radnog odnosa je opisan sa zakonske strane, a posebna pažnja posvećena je opravdanim i neopravdanim razlozima za prekid radnog odnosa.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznici nauče kako izgleda proces zasnivanja radnog odnosa sa aspekta ljudskih resursa, kao i koje su vrste ugovora kojima se reguliše ovaj proces. Oni će se upoznati sa tehnikama procene i praćenja zaposlenih, čiji je cilj odlučivanje o zasnivanju radnog odnosa. Pored toga, naučiće i koje zakonske odrednice postoje u procesu zasnivanja i raskidanja radnog odnosa, kao i koje vrste ugovora se primenjuju. Sve navedeno omogućiće polaznicima da ovladaju ovim važnim segmentom upravljanja ljudskim resursima i da znaju da ga primene u konkretnim situacijama.

 • Procena vremena

  6 h 59 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri