Kurs Zakonska regulativa za ljudske resurse

Kurs Zakonska regulativa za ljudske resurse

Opis kursa

Oblast zakonske regulative ljudskih resursa u ovom kursu predstavljena je u pet nastavnih jedinica. Kurs počinje prikazom prednosti kupovine polise osiguranja od odgovornosti za prakse zapošljavanja i prava zaposlenih i poslodavaca, a nastavlja se predstavljanjem različitih vrsta praksi, slučajeva i rešenja problema u sporovima poslodavac–zaposleni. Obrađeni su i sadržaj HR priručnika i disciplinski postupak kao deo HR politike. Kurs obiluje primerima, slikama i shemama koji predstavljaju dodatnu pomoć u savladavanju lekcija.

Cilj kursa

Cilj kursa Zakonska regulativa za ljudske resurse jeste upoznavanje korisnika sa praksama zapošljavanja, sa primenom na granične slučajeve i prikaz mogućih rešenja – postupno i ilustrativno. Nakon pohađanja, korisnici će imati priliku da nauče da razlikuju različite disciplinske postupke.

 • Procena vremena

  8 h 4 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri