Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti

Kurs Zakonska regulativa u prometu nepokretnosti

Opis kursa

Pohađanjem ovog kursa polaznici će prolaziti kroz tematske celine koje će ih detaljno upoznati sa zakonskom regulativom u prometu nepokretnosti. Predavanja će im detaljno predstaviti osnovne pojmove u pravu, uslove za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Uz to, naučiće da prepoznaju različite vrste ugovora kojima se vrši promet nepokretnosti, kao i da razlikuju neophodne elemente za punovažnost tih ugovora.

Znanja koja usvoje tokom kursa biće im od velike koristi prilikom posredovanja u prometu nepokretnosti. Po završetku kursa biće spremni da bez poteškoća polože stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Cilj kursa

Cilj kursa je da se polaznicima objasne svi važni termini za razumevanje pravnog okvira u prometu nepokretnosti. Tokom kursa će upoznati različite vidove ugovora koji će im omogućiti da prilikom posredovanja sagledaju pravne konsekvence određenih pravnih poslova. Stečene veštine će ih obučiti da prevaziđu probleme u praksi uz pravilnu primenu zakonskih odredaba. Drugim rečima, kurs će ih detaljno uputiti u proces rada nadležnih organa koji aktivno učestvuju u prometu nepokretnosti.

 • Procena vremena

  18 h 57 min.

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  10

 • Broj testova

  14

 • Kategorija

  Uspešna prodaja

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri