Kurs zakonska regulativa poslovanja

Kurs Zakonska regulativa poslovanja na finansijskom tržištu

Opis kursa

Kurs Zakonska regulativa tržišta na finansijskom tržištu uvodi vas u nove tendencije na polju zakona prilikom stvaranja jedinstvenog svetskog tržišta. Zakoni su veoma važni za regulisanje poslovanja na finansijskim tržištima. Prateći nove tendencije, ovaj kurs izučava principe, pravila i zakone poslovanja koji će polaznicima omogućiti razumevanje savremenih aspekata poslovanja na finansijskim tržištima. Na velikom broju praktičnih primera razumećete koje to odredbe i zakonski propisi određuju ovu sferu poslovanja.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznike upozna sa osnovnim elementima finansijskog tržišta, zakonskim propisima i podzakonskim aktima koji regulišu oblast trgovanja hartijama od vrednosti i drugog tržišnog materijala na finansijskim tržištima. Takođe, kurs će vas uputiti u uređenost sistema trgovanja u različitim zemljama, pre svega u zemljama Evropske unije.

 • Procena vremena

  11 h 28 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Uspešna prodaja

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri