Kurs XML / PHP programiranje

Kurs XML / PHP programiranje

Opis kursa

Osnove XML-a. Obrada XML-a kroz različite tehnologije za rukovanje kroz programski jezik PHP (simplexml, xpath itd). Upoznavanje sa veb servisima i njihovo kreiranje i kontrola. Pravljenje bezbednih veb servisa.

Cilj kursa

Upoznavanje korisnika sa gradivnim elementima XML-a i njegovim rukovanjem kroz PHP. Osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje kompleksnih, bezbednih i funkcionalnih veb aplikacija i servisa baziranih na XML-u.

 • Procena vremena

  20h 16min

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  11

 • Broj testova

  13

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri