Kurs Windows 8

Kurs Windows 8

Opis kursa

Kurs Windows 8 uvodi korisnike u rad sa operativnim sistemom Windows 8. Sadrži proces planiranja instalacije i samu instalaciju, konfigurisanje osnovnih, ali i naprednijih servisa na Windows 8. Kurs se bavi planiranjem prostora za skladištenje podataka, podizanjem nivoa bezbednosti podataka, deljenjem sadržaja na mreži i slično. Korisnici su posle ovog kursa pripremljeni da samostalno administriraju računare sa sistemom Windows 8 na mreži.

Cilj kursa

Kurs Windows 8 prikazuje ovaj operativni sistem i njegove najbitnije i najkorišćenije komponente. Bavi se razlikom i novitetima u odnosu na operativni sistem Windows 7, a cilj kursa je da korisnike upozna sa novim korisničkim okruženjem koje donosi Windows 8 i da ih uvede u srž operativnog sistema i servisa koji se na njemu mogu koristiti.

 • Procena vremena

  50 h 37 min.

 • Broj modula

  11

 • Broj lekcija

  28

 • Broj testova

  39

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri