Kurs veb kriptografija

Kurs Veb kriptografija

Opis kursa

Kurs Veb kriptografija upoznaće polaznike sa osnovnim pojmovima kriptografije i na koji način se koriste kriptografske metode kada se konfiguriše web servis. Deo programa kursa je i princip funkcionisanja OpenSSH servisa koji omogućava pristup servisu sa udaljenih lokacija kao i polaznik će biti upoznat i sa principima konfigurisanja OpenSSH servisa za pristup serveru sa udaljenih lokacija, kao i sa osnovnim funkcijama PHP jezika za generisanje Hash stringova.

Cilj kursa

Cilj kursa Veb kriptografija je da upozna polaznika sa osnovama veb kriptografije. Polaznik će biti u mogućnosti da samostalno instalira SSL podršku za IIS i Apache Web Servere. Takođe, naučiće da konfiguriše udaljeni pristup serveru putem OpenSSH protokola, kao i da koristi kriptografske funkcije PHP jezika u sopstvenim skriptama.

 • Procena vremena

  1h 12min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  8

 • Broj testova

  9

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri