Uvođenje u posao

Kurs Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje

Opis kursa

Tokom kursa polaznik će proći kroz pet nastavnih jedinica u kojima će se obrađivati uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje zaposlenih. Kurs će početi opisom programa usmeravanja novozaposlenih, ilustrovanom studijom slučaja, zatim, prikazom plana obuke za zaposlene, a nastavlja se pregledom metoda i oblika obučavanja.  Na samom kraju osvrnućemo se na funkcije i efekte obrazovanja. Završićemo kurs navođenjem ciljeva, potreba i metoda za evaluaciju obrazovanja. Kurs sadrži brojne primere i slike koji će dodatno pomoći u savladavanju lekcija.

Cilj kursa

Polaznik će se upoznati sa sadržajem programa usmeravanja novozaposlenih, te važnošću obrazovanja u kompaniji, postupno i ilustrativno. Polaznik će naučiti kako da napravi plan obuke za zaposlene.

 • Procena vremena

  6 h 16 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Ljudski resursi

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Ljudski resursi

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri