Kurs Uspešno vođenje sastanaka

Kurs Uspešno vođenje sastanaka

Opis kursa

Kurs sadrži šest nastavnih jedinica. Opisani su proces planiranja i pripreme sastanka, zatim, vođenje sastanka i, na kraju, njegovo zatvaranje i evaluacija. Tokom kursa objasnićemo tehnike za generisanje ideja i pronalaženje kreativnih rešenja. Posvetićemo posebnu pažnju nastavnoj jedinici gde se objašnjava donošenje odluka sa modelima koji se u tom slučaju mogu koristiti i gde su navedene tehnike za rešavanje problema. Kroz ceo kurs polaznici će se susretati sa primerima pomoću kojih će uspeti da se još više približe ovoj temi i njenoj primeni. Jedna nastavna jedinica posvećena je virtuelnim sastancima i njegovim karakteristikama.

Cilj kursa

Cilj kursa je da se razumeju procesi planiranja, pripreme, vođenja i evaluacije sastanka (i virtuelnih sastanaka). Takođe, polaznik će se upoznati sa metodama za generisanje ideja i razvijanje kreativnog mišljenja. Polaznik će imati priliku da se upozna i da nauči, ali i da primeni tehnike za generisanje ideja: šest šešira, brainstorming i brainwriting. Uz to, polaznik će umeti da primeni metode za rešavanje problema: mape uma i 5 whys.

 • Procena vremena

  9 h 53 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Soft Skills

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri