Kurs Upravljanje ugovorima i dokumentacijom

Kurs Upravljanje ugovorima i dokumentacijom

Opis kursa

Kurs obrađuje vrste dokumenata i ugovora koji su potrebni za faze planiranja, realizacije i kontrole određenog projekta. Posebna pažnja posvećena je investicionim projektima, jer oni zahtevaju veći obim dokumentacije.

Detaljno su objašnjeni biznis plan i predinvesticiona studija kao dokumenti čija se izrada kompletira u fazi planiranja projekta, odnosno pre usvajanja odluke o daljem izvođenju i realizaciji projekta. Kroz praktične primere, kurs predstavlja i investicioni program, ugovore, tehničku dokumentaciju i izveštaje o realizaciji projekta.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznici uvide koji su elementi i procesi potrebni za upravljanje kompletnom dokumentacijom na projektu, kao i koliko je prikupljanje informacija za kompletiranje dokumentacije neophodne za odobravanje i realizovanje jednog projekta kompleksna aktivnost i koliku organizaciju i timski rad zahteva.

Polaznici će na ovom kursu steći znanja neophodna za uspešno pronalaženje investitora za realizaciju projekta, ali i naučiti kako da ga uspešno realizuju, bez problema koji mogu da nastanu oko ispravnosti dokumentacije projekta.

 • Procena vremena

  12 h 58 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri