Kurs Upravljanje timovima u projektima

Kurs Upravljanje timovima u projektima

Opis kursa

Ovaj kurs upoznaje korisnike sa načelima i prepoznavanjem značaja timskog rada kako bi se postigli što bolji rezultati. Obučava polaznike da postave ciljeve za efikasno funkcionisanje tima koji radi na određenom projektu i predstavlja im postojeće uloge u timu, faze kroz koje prolazi svaki tim, načine za rešavanje konflikata u timu i pretpostavke uspešnog tima. Sva znanja koja polaznici steknu na ovom kursu moći će da primene s ciljem unapređenja timskog rada i ostvarivanja efikasnijih rezultata.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznicima predstavi značaj timskog rada za postizanje organizacionih ciljeva i veštine koordinacije timovima u procesu upravljanja projektima.

 • Procena vremena

  8 h 9 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri