Upravljanje softverskom konfiguracijom

Kurs Upravljanje softverskom konfiguracijom

Opis kursa

Kurs Upravljanje softverskom konfiguracijom će vam predstaviti proces razvoja softvera. To znači da ćete se tokom ovog kursa upoznati sa aktivnostima održavanja i garancije. Saznaćete koje sve aktivnosti čine skup upravljanja softverskom konfiguracijom. Pored toga, savladaćete tehnike definisanja mehanizama za upravljanje različitim verzijama komponenti, kao i veštine kontrolisanja promena koje su nametnute.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da vam predstavi važnost pravilnog upravljanja softverskom konfiguracijom i upozna vas sa izmenama koje se neminovno dešavaju tokom životnog ciklusa softvera. Po završetku kurs bićete detaljno upoznati sa ulogom tima za upravljanje konfiguracijom, kao i sa značajem pažljivog planiranja prilikom upravljanja konfiguracijom.

 • Procena vremena

  5h 8min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Informaciona pismenost

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Informaciona pismenost

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri