Upravljanje softverskom konfiguracijom

Kurs Upravljanje softverskom konfiguracijom

Opis kursa

Kurs Upravljanje softverskom konfiguracijom  predstaviće vam proces razvoja softvera. To znači da ćete se tokom ovog kursa upoznati sa aktivnostima održavanja i garancije. Saznaćete koje sve aktivnosti čine skup upravljanja softverskom konfiguracijom. Pored toga, savladaćete tehnike definisanja mehanizama za upravljanje različitim verzijama komponenti, kao i veštine kontrolisanja promena koje su nametnute.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da vam predstavi važnost pravilnog upravljanja softverskom konfiguracijom i upozna vas sa izmenama koje se neminovno dešavaju tokom životnog ciklusa softvera. Po završetku kursa, bićete detaljno upoznati sa ulogom tima za upravljanje konfiguracijom, kao i sa značajem pažljivog planiranja prilikom upravljanja konfiguracijom.

 • Procena vremena

  5 h 8 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Informaciona pismenost

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Informaciona pismenost

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri