Kurs Upravljanje rizikom

Kurs Upravljanje rizikom

Opis kursa

Tokom kursa polaznik će imati priliku da se upozna s osnovnim terminima koji se odnose na rizik i proces upravljanja rizicima u okviru kompanija. Polazniku će biti predstavljene osnovne klasifikacije rizika u organizacijama, kao i metode procene i analize rizika koje kompanije najčešće primenljuju u svom poslovanju.

Cilj kursa

Tokom kursa opisaćemo pojam upravljanja rizicima u kompanijama. Razumevanje procesa definisanja metoda i tehnika za upravljanje rizikom. Definisanje uloge rizika i odeljenja koja se bave upravljanjem rizikom u odnosu na druge sektore unutar kompanije.

 • Procena vremena

  6h 36min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri