Kurs Upravljanje radnim performansama

Kurs Upravljanje radnim performansama

Opis kursa

Kurs Upravljanje radnim performansama predstavljen je u pet nastavnih jedinica. Počinje objašnjenjem pojma performansi, zatim se govori o organizacionim performansama i performansama pojedinaca, a nadovezuje se prikazom razvojnog plana radnih performansi zaposlenih. Pred kraj se osvrće na proces ocenjivanja radne uspešnosti. Kurs se završava razlikom između grešaka koje menadžeri i zaposleni čine prilikom procenjivanja uspešnosti. Kurs obiluje primerima i slikama koji su dodatna pomoć u savladavanju lekcija.

Cilj kursa

CIlj kursa Upravljanje radnim performansama je upoznavanje korisnika sa prednostima i problemima upravljanja performansama, odnosno ocenjivanja radne uspešnosti, postupno i ilustrativno. Korisnici će imati priliku da uoče najčešće greške koje se u tom procesu dešavaju.

 • Procena vremena

  8 h 49 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri