Kurs Upravljanje promenama

Kurs Upravljanje promenama

Opis kursa

Kurs Upravljanje promenama sve više dobija na značaju zbog karaktera savremenog poslovnog okruženja. Na kursu se obrađuju vrste i nivoi organizacionih promena, faze upravljanja promenama, kao i uloge učesnika u procesu uvođenja promena. Akcenat se stavlja na otpore prema promenama i načine redukovanja otpora, kao i na strategije i principe tokom upravljanja promenama.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa Upravljanje promenama jeste da korisnici steknu praktična znanja i iskustva u oblasti upravljanja promenama, da upoznaju osnovne pojmove koji se tiču uvođenja promena i njihovo iniciranje i da identifikuju glavne pokretače koji se obično nalaze u osnovi potreba za promenom, ali i za otporom.

 • Procena vremena

  10 h 36 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerkske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri