Kurs Upravljanje projektima po AGILE metodologiji

Kurs Upravljanje projektima po AGILE metodologiji

Opis kursa

U kursu će polaznici imati prilike da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama i međusobnim razlikama između tradicionalnog i agilnog načina upravljanja projektima poslovanja, kao i njihovim prednostima i nedostacima. Takođe, biće reči i o karakteristikama najčešće korišćenih metodologija – scrumu, kanban metodologiji i ekstremnom programiranju.

Ova oblast i teme sve više dobijaju na značaju, jer u današnjem neizvesnom poslovnom okruženju tradicionalni, unapred definisani modeli upravljanja projektima više nisu u stanju da uspešno odgovore na izazove koji se javljaju. 

Potrebno predznanje

Nije potrebno prethodno znanje za uspešno praćenje i razumevanje ovog kursa.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da korisnici ovladaju agilnim metodologijama koje se koriste u procesu upravljanja projektima, da nauče da ih primenjuju, kao i da uoče razlike i prednosti između agilnih i tradicionalnih metodologija.

 • Procena vremena

  8 h 1 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri