Kurs Upravljanje prodajom

Kurs Upravljanje prodajom

Opis kursa

Tokom ovog kursa korisnici će se upoznati sa osnovnim pojmovima koji su vezani za proces prodaje, planiranjem prodaje, upravljanjem samim procesom prodaje i učesnicima u ovom procesu. Uočiće prednosti izlaska kompanije na inostrano tržište i vezu funkcije prodaje sa marketing funkcijom unutar određene kompanije.

Potrebno predznanje

Nije vam potrebno predznanje da biste mogli uspešno da pratite ovaj kurs.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da korisnici razumeju kako funkcioniše proces planiranja prodaje, kao i načina na koji funkcioniše ceo prodajni sektor unutar određene kompanije. Pored toga, naučiće i koje su osnovne funkcije i aktivnosti menadžera prodaje.

 • Procena vremena

  8h 44min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Uspešna prodaja

 • Paket

  Basic

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve