Kurs upravljanje problema na projektu

Kurs Upravljanje problemima na projektu

Opis kursa

Kurs Upravljanje problemima na projektu namenjen je onima koji bi želeli da postanu projekt menadžeri. Na njemu ćete saznati koje probleme imaju projekt menadžeri i njihovi timovi, ali i ostali učensnici projekta. Dodatni akcenat dat je praktičnim primerima, i detaljno su objašnjene rizične situacije, neki noviteti u projektu, ali i konflikti koji nastaju, jer to uglavnom može da izazove probleme u upravljanju projektima u jednoj kompaniji. Detaljno su objašnjeni i načini na koji se ovonastali problemi rešavaju. Kurs je značajan i zbog toga što na konkretnim primerima objašnjava načine za rešavanje nastalih problema, odnosno najbolje načine kako problem sa negativnim karakterom koji je nastao na projektu pretvoriti u šansu na projektu sa pozitivnim karakterom.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa Upravljanje problemima na projektu je da se polaznicima ukaže na to da problemi tokom upravljanja projektima često nastaju, ali i da se oni mogu i moraju rešavati, a da se projekat ne prekida. Polaznici stiču znanja koja će im pomoći da isplaniraju, organizuju i realizuju jedan projekat, a da u hodu reše sve prepreke koje neminovno nastaju. Takođe, jedan od ciljeva ovog kursa je da se polaznici upoznaju i sa rizičnim događajima, promenama, inovacijama i konfliktima koji mogu uslediti tokom realizacije projekta.

 • Procena vremena

  5h 16min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri