Kurs upravljanje prigovorima i reklamacijama

Kurs Upravljanje prigovorima i reklamacijama

Opis kursa

Kurs Upravljanje reklamacijama i prigovorima ima zadatak da polaznike obuči kako da na najbolji način reaguju na pritužbe i reklamacije svojih korisnika. Naučićete osnovne pojmove koji su u biznisu u vezi sa pojmom prigovora, reklamiranih usluga, ali i sa politikom njihovog rešavanja u kompanijama i poslovnim organizacijama. Lojalnost kupca je ono čemu svaki prodavac teži. Na ovom kursu bavićete se tehnikama i taktikama pridobijanja lojalnosti korisnika vaših usluga. Rešavanje njihovih prigovora jedan je od ključnih elemenata sticanja poverenja.

Cilj kursa

Cilj kursa Upravljanje reklamacijama i prigovorima jeste da se polaznici upoznaju sa osnovnim pojmovima i razumeju ceo proces po kom reklamacije i prigovori funkcionišu i kako se rešavaju, s ciljem dobijanja lojalnog kupca, kojeg treba zadržati.

 • Procena vremena

  6 h 35 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Uspešna prodaja

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri