Kurs Upravljanje odnosima sa klijentima

Kurs Upravljanje odnosima sa klijentima

Opis kursa

Kurs Upravljanje odnosima sa klijentima obrađuje pojam, značaj, proces i ciljeve upravljanja odnosima sa klijentima, kao i strategije u procesu građenja dugoročnih odnosa sa klijentima. Korisnici će se upoznati sa metodama komunikacije sa klijentima i njihovim očekivanjima, ali i sa načinima rešavanja reklamacija i drugih problema klijenata. Takođe, korisnici će saznati kolika je važnost informacija prikupljenih od klijenata i kako se upotrebljavaju softver i internet za unapređenje odnosa sa klijentima.

Cilj kursa

Cilj kursa Upravljanje odnosima sa klijentima jeste da korisnici steknu znanja i veštine potrebne za kvalitetnu komunikaciju sa klijentima kako bi kompaniji obezbedili dobru tržišnu poziciju, konkurentnost i profitabilnost na duže vreme kroz izgradnju lojalnih odnosa sa boljim kupcima. Korisnici treba da nauče da prepoznaju adekvatne strategije koje se koriste u izgradnji dugoročnih odnosa sa klijentima i da ih uspešno primene u realnoj situaciji, kao i da na pravi način koriste informacije, softver i internet u današnjem poslovanju.

 • Procena vremena

  21 h 30 min.

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  16

 • Broj testova

  20

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri