Kurs Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera

Kurs Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera

Opis kursa

Kurs Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera predstaviće vam pojam stejkholdera i tipologiju stejkholdera. Tokom kursa ćete upoznati koncept upravljanja očekivanjima i potrebama stejkholdera i saznati sve detalje koji se tiču procesa identifikacije ključnih stejkholdera.

Ovaj kurs se, između ostalog, bavi kako tradicionalnim, tako i savremenim pristupima upravljanja stejkholderima i njihovim značajem.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da vas pripremi za efikasnu identifikaciju ključnih stejkholdera. Kroz analizu i primenu teorije upravljanja stejkholderima naučićete kako da zadovoljite interese stejkholdera i efikasno utičete na kompletan proces poslovnog sistema.

 • Procena vremena

  6 h 27 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri