Kurs upravljanje međunarodnim projektima

Kurs Upravljanje međunarodnim projektima

Opis kursa

Tokom kursa bavićemo se pojmovima koji karakterišu projekat i upravljanjem projektima na međunarodnom nivou. Procesi upravljanja međunarodnim projektima prema standardu Project Management Institutea (PMI) su univerzalni i primenjuju se u raznim fazama realizacije projekta, a grupišu se u pet grupa procesa: iniciranje, planiranje, realizacija, praćenje i kontrola međunarodnih projekata i zatvaranje projekta. Svaka grupa procesa u kursu je predstavljena detaljno.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se polaznik upozna sa univerzalnim procesima upravljanja projektima. Uz to, cilj je da se polaznik obuči za upravljanje projektima na međunarodnom nivou, upoznajući se sa specifičnostima upravljanja grupama procesa na projektu u cilju pospešivanja ishoda međunarodnog projekta. 

 • Procena vremena

  11h 34min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve