Kurs upravljanje međunarodnim projektima

Kurs Upravljanje međunarodnim projektima

Opis kursa

Tokom kursa bavićemo se pojmovima koji karakterišu projekat i upravljanjem projektima na međunarodnom nivou. Procesi upravljanja međunarodnim projektima prema standardu Project Management Institute (PMI) univerzalni su i primenjuju se u raznim fazama realizacije projekta, a dele se u pet grupa procesa: iniciranje, planiranje, realizacija, praćenje i kontrola međunarodnih projekata i zatvaranje projekta. Svaka grupa procesa u kursu predstavljena je detaljno.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se polaznik upozna sa univerzalnim procesima upravljanja projektima. Uz to, cilj je i da se polaznik obuči za upravljanje projektima na međunarodnom nivou, uz upoznavanje sa specifičnostima upravljanja grupama procesa na projektu kako bi se pospešili ishodi međunarodnog projekta. 

 • Procena vremena

  11 h 34 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri