Kurs Upravljanje marketingom

Kurs Upravljanje marketingom

Opis kursa

Na ovom kursu su obrađeni pojam upravljanja marketingom i zadaci koje ova funkcija obavlja. Posebna pažnja posvećena je fazama upravljanja marketingom, među kojima su najznačajnije: planiranje marketinga, organizovanje marketinga i kontrola marketinga. Detaljnije je obrađena i konkurencija kao pojam, ali i konkurentska prednost kompanije u tržišnom okruženju.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se korisnici upoznaju sa svim fazama upravljanja marketingom. Polaznici će biti detaljnije upućeni u izradu marketinškog plana, uvođenje organizacionih modela marketinga u postojeću i novu organizaciju, kao i u definisanje pokazatelja kontrole i njihovo merenje. Naučiće kako da kreiraju portfolio organizacije, da primene BCG matricu i konkurentske strategije u cilju uspešnog poslovanja na tržištu.

 • Procena vremena

  8 h 38 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri