Kurs Upravljanje lancem nabavke

Kurs Upravljanje lancem nabavke

Opis kursa

Kurs obučava polaznike da predviđaju tražnju i ovladaju modelima upravljanja zalihama u cilju minimiziranja troškova. Pored toga, kurs posvećuje pažnju i ocenjivanju uspešnosti upravljanja lancem nabavke, ali i korišćenju informacionih tehnologija i sistema kao podrške upravljanju lancem nabavke.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznici ovladaju pojmovima skladištenja, transporta, zalihe i rukovanja materijalima, čime mogu značajno da unaprede lanac, odnosno procesima koji se kreću od nabavke repromaterijala za izradu nekog proizvoda do isporuke tog proizvoda krajnjem korisniku – kupcu, odnosno potrošaču.

 • Procena vremena

  11 h 54 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri