Kurs Upravljanje kvalitetom projekata

Kurs Upravljanje kvalitetom projekata

Opis kursa

Kurs Upravljanje kvalitetom projekata govori o kompletnom procesu i funkcijama upravljanja kvalitetom projekta. Posebno se obrađuje početna faza iniciranja kvaliteta na projektu, kao i procedure, plan i program koji prate celokupan proces upravljanja kvalitetom. Nakon upoznavanja korisnika, sledi obrada faza sistema obezbeđenja kvaliteta projekta i sistema kontrole kvaliteta istog. Korisnici se na kursu upoznaju i fazom evaluacije i zatvaranja kvaliteta projekta.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa  Upravljanje kvalitetom je da se korisnik upozna sa kompleksnošću i fazama procesa upravljanja kvalitetom i sa konceptom organizovanja svih učesnika koji rade na obezbeđenju kvaliteta kako bi ciljevi, zadaci i standardi izvođenja projekta odgovarali očekivanjima i svih učesnika na projektu. Znanja koja će steći svakako će im omogućiti da sa lakoćom definišu kvalitet projekta, da porede performanse koje se postižu izvođenjem projekta sa planiranim standardima, da izveštavaju o postignutim rezultatima i preduzimaju mere da se smanje ili otklone eventualna odstupanja od planiranih standarda, što će ih dovesti do uspešne realizacije projekta na kom jesu ili će biti angažovani.

 • Procena vremena

  9h 18min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri