Kurs Upravljanje komunikacijama na projektima

Upravljanje komunikacijama na projektima | Kurs

Opis kursa

Kurs Upravljanje komunikacijama na projektima prikazuje osnovne elemente, modele i faze procesa komunikacije na projektu, kao i potprocese i učesnike koji se javljaju u procesu upravljanja komunikacijama na projektu. Ovde se opisuju zadaci projektnog menadžera u projektnom timu, načini na koje on komunicira sa projektnim timom i ostalim učesnicima na projektu i, naravno, njegova uloga kao glavnog komunikatora na njemu. Posebno se obrađuju strategija planiranja komunikacije na projektu i rezultat procesa planiranja komunikacije i njegov razvoj, odnosno plan komunikacije.

Cilj kursa

Cilj kursa Upravljanje komunikacijama na projektima jeste da se polaznik upozna sa kompletnim procesom upravljanja komunikacijama na projektu, sa time koliko je ovaj proces kompleksan i kakvu organizaciju zahteva. Sadržaj kursa pomaže polazniku da ovlada veštinama dobre komunikacije u radu sa timom i velikim brojem učesnika u komunikaciji na projektu. Jedan od ciljeva je da korisnici steknu znanja o tome kako da u procesu planiranja, organizovanja i realizacije projekta sa lakoćom prođu kroz sve navedene faze projekta, uz kvalitetnu komunikaciju sa svim učesnicima koji se u njima pojavljuju sa svojim informacionim i komunikacionim potrebama. Korisnik će naučiti šta treba da sadrži dobra komunikaciona strategija na projektu, kako da napravi i razvija plan komunikacije na njemu i kako da uspešnom komunikacijom stigne do njegovog uspešnog realizovanja.

 • Procena vremena

  14 h 12 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri