Kurs Upravljanje investicijama

Kurs Upravljanje investicijama

Opis kursa

Cilj ovog kursa je da korisnicima što bliže i na što jednostavniji način približi samu materiju upravljanja investicijama. Podeljen je na nekoliko nastavnih jedinica u kojima se polaznici mogu upoznati sa osnovnim pojmovima u vezi sa investicijama, njihovom klasifikacijom, najvažnijim elementima investicionog projekta i načinima za uspešno upravljanje datim projektima. U uslovima koji sada vladaju na tržištu veoma je bitno da, ako se neko upušta u konkretan investicioni posao, donese pravu odluku i na pravi način obezbedi uspešno upravljanje datim projektom.

Cilj kursa

Tokom kursa biće obuhvaćen kompletan proces realizacije – od ideje za investiranje do završetka same investicije. Tokom kursa će se obrađivati i metod procene investicija, ali i izrade investicionog programa, kao i ocene investicionih projekata. Posebna pažnja se posvećuje upravljanju investicionim projektima i finansiranju investicija. Kurs je koncipiran tako da polaznika upozna sa najvažnijim elementima i faktorima koji utiču na uspešnu realizaciju investicije.

 • Procena vremena

  9 h 51 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri