Upravljanje informacijama

Kurs Upravljanje informacijama

Opis kursa

Ovaj kurs se bavi pojmom informacije i njenim značajem u savremenom svetu. Uz to, kurs će obrađivati i problematiku obilja informacija u savremenim uslovima. Kroz proučavanje upravljanja informacijama saznaćete odgovore na pitanja ko i kako upravlja informacijama, kao i zašto je potrebno upravljati njima.

Kurs će takođe posvetiti pažnju pitanjima u vezi sa procesom upravljanja informacijama na nivou pojedinca i na nivou organizacije. Osim toga, imaćete priliku da se upoznate sa sigurnošću informacija, posebno onih poverljivih, koje predstavljaju ključni resurs današnjice.

Cilj kursa

Cilj kursa Upravljanje informacijama jeste da vam pruži odgovore na pitanja kako se obezbeđuje sigurnost informacija i kako se njima upravlja na nivou organizacije. Pored toga, saznaćete šta je lično upravljanje informacijama i koje su najnovije tendencije u procesu upravljanja informacijama. Odgovori i znanja koje dobijete omogućiće vam da donesete optimalne poslovne odluke od kojih će zavisiti rezultat vaše tržišne utakmice.

 • Procena vremena

  7 h 52 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Soft Skills

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri