Upravljanje finansijskim rizikom

Kurs Upravljanje finansijskim rizikom

Opis kursa

Kurs Upravljanje finansijskim rizikom podeljen je u četiri tematske celine koje će vam omogućiti da bez poteškoća pratite gradivo i postepeno usvajate korisna znanja i veštine. Prva tematska celina koja vas očekuje bavi se pojmom i upravljanjem rizikom i u okviru nje su prikazani svi osnovni elementi. Nakon toga sledi druga nastavna jedinica, koja će se baviti pojmom finansijskog rizika i njegovim osnovnim vrstama.

Treći deo kursa obrađuje upravljanje finansijskim rizikom, dok vas u četvrtoj celini očekuje nastavna jedinica koja obrađuje pojam rizika portfolija i diverzifikaciju.

Cilj kursa

Cilj kursa je da vas upozna sa materijom osnovnih elemenata finansijskog rizika i metodama upravljanja njime. Po završetku kursa poznavaćete suštinu rizika portfolija i deverzifikacije.

 • Procena vremena

  6 h 59 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri